Regulamin

REGULAMIN


Sklep internetowy DermaSilk.pl, działający pod adresem www.dermasilk.pl, prowadzony jest przez: Baltic Pharma, z siedzibą w Warszawie przy ul. Burgaskiej 5, kod: 02-758, nr NIP 521-268-34-37, nr Regon 0177224350, tel. 22 214 55 66, email: info@dermasilk.pl

§ 1.

Przyjmowanie i realizacja zamówień przez Sklep Internetowy Dermasilk.pl

 1. Sklep Internetowy DermaSilk.pl, zwany dalej SKLEPEM, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronie www.dermasilk.pl.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez nasze internetowe strony DermaSilk.pl. Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.
 3. Przyjęcie do realizacji zamówienia:
  a) w przypadku składanego zamówienia po raz pierwszy, płatnego przy odbiorze lub przelewem - rozpoczyna się po tym, jak klient zarejestruje się na stronie oraz złoży zamówienie;
  b) realizacja każdego kolejnego zamówienia płatnego przy odbiorze lub przelewem rozpoczyna się natychmiast po jego otrzymaniu przez Sklep, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia;
  c) w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową – realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili autoryzacji karty.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 5. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i stanowi jedyną pozycję w zamówieniu Klienta, Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem.
 6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznacza się ograniczoną ilość towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 8. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury, czyli że Klient może wycofać złożone zamówienie w całości lub w części do momentu wysyłki produktu. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem info@dermasilk.pl podając nr zamówienia.
 9. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie DermaSilk®.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych w myśl obowiązujących przepisów prawa.
  Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

§ 2.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie są przetwarzane przez Baltic Pharma, z siedzibą w Warszawie przy ul. Burgaskiej 5 (kod: 02-758,  NIP 521-268-34-37, nr Regon 0177224350).
Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy przy wysłaniu zamówienia oraz jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach (Newsletter), usługach i promocjach oferowanych przez sklep DermaSilk.pl.
Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

1. Prawa dostępu do danych

Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania – po zalogowaniu na stronach www.dermasilk.pl w panelu Moje Konto a także każdy Klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać.  Można też wysłać prośbę o zmianę lub usunięcie danych (lub części danych) na adres info@dermasilk.pl lub RODO@dermasilk.pl.

Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

2. Gwarancja bezpiecznego przetwarzania danych

Wykorzystujemy najbezpieczniejsze mechanizmy ochrony przekazywania danych (danych osobowych i danych o karcie kredytowej), jakie są w tej chwili dostępne.
Stosowanym przez nas protokołem transmisji, zapewniającym bezpieczeństwo przesyłania danych w internecie, jest protokół SSL (Secure Socket Layer). Jest to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer sklepu. Informacja wysyłana z serwera do Klienta jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana. SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości. W chwili nawiązania połączenia z bezpieczną (stosującą protokół SSL) stroną WWW ustalane są klucze szyfrujące, stosowane następnie przy przekazywaniu danych między przeglądarką na komputerze klienta a serwerem sklepu. Zarówno uzgadnianie kluczy, jak i sama transmisja są bardzo trudne do złamania. Po połączeniu się z bezpieczną stroną WWW użytkownik jest o tym informowany.

 • W przeglądarce Internet Explorer, w prawej części paska stanu jest wyświetlana kłódka. Klikając na nią zobaczymy certyfikat autentyczności (podpis cyfrowy) danej strony.
 • W przeglądarkach Chrome, Firefox i Opera kłódka pokazuje się na pasku nawigacji (adresu). Klikając na nią możemy obejrzeć certyfikat autentyczności danej strony.

W SSL stosuje się certyfikaty tożsamości, by sprawdzić uprawnienia serwerów i użytkowników. Certyfikaty te są wydane i podpisane cyfrowo przez jednego z wydawców certyfikatów - Certification Authorities (CA). Certyfikat naszego Sklepu został wydany przez firmę VeriSign, która wcześniej sprawdziła wiarygodność DermaSilk.pl. Dla własnego bezpieczeństwa pamiętaj, aby po zakończonej sesji wylogować się ze strony. W tym celu kliknij link "Wyloguj" widoczny w prawym górnym rogu. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z zakończeniem dokonanej operacji.

§ 3.

Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania
  i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 4. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Informacje o kosztach dostawy widoczne są przy składaniu zamówienia.

§ 4.

Czas realizacji zamówień

 1. Termin otrzymania przesyłki = czas przygotowania zamówienia + przewidywany czas dostawy
 2. Czas przygotowania zamówienia to okres potrzebny na przygotowanie wysyłki i zaksięgowanie wpłaty (w przypadku płatności z góry). Zwykle jest to 1 dzień roboczy.
 3. Sposoby i przewidywany czas dostaw:
  a) Poczta Polska przesyłka priorytetowa, przewidywany czas dostawy 4 dni robocze.
  b) Kurier, przewidywany czas dostawy max 2 dni robocze (zwykle 1 dzień roboczy).
  c) Paczkomat InPost, przewidywany czas dostawy max 2 dni robocze.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru z winy kuriera czy poczty lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym bądź niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

§ 5.

Formy płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

 1. płatność przy odbiorze: należność pobiera listonosz lub kurier;
 2. kartą kredytową (za pośrednictwem bramki płatniczej payu.pl)
 3. szybkim transferem dla klientów mających konto w banku internetowym (za pośrednictwem bramki płatniczej payu.pl lub paybynet)
 4. przelewem bankowym na konto sklepu

§ 6.

Rękojmia (Reklamacja)

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie dermasilk.pl pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.
 2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady lub niezgodność z opisem wówczas może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu.
 3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
  a) wad fabrycznych lub prawnych;
  b) uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu;
  c) niezgodności rodzaju towaru z towarem wymienionym w zamówieniu. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar poleconą przesyłką pocztową do Sklepu pod adresem: POV - Cloudpack - BalticPharma //  Natolin 68a  // 
  05-825 Grodzisk Mazowiecki

  Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę jego zakupu. Dołączyć trzeba także formularz reklamacyjny, którego wzór jest dostępny na stronach sklepu w dziale „Dostawa i zwroty”. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem opłat.
 4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru oraz przesyłki do i od klienta lub obniży cenę produktu (zwróci różnicę).

 5. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
 6. Inne sporne kwestie – jeśli takie się pojawią – będą załatwiane we właściwym trybie, z poszanowaniem interesów Naszych Klientów.

§ 7.

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób uszkodzony. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń. Produkty nie mogą nosić innych śladów używania.
 2. Klient powinien poinformować o chęci odstąpienia od umowy poprzez email, telefon lub listownie.
 3. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą na adres: POV - Cloudpack (BalticPharma) / Jeziora 2  / 05-652 Pniewy. Dla sprawności obsługi, należy dołączyć dokument "Formularz Zwrotu", którego wzór jest dostępny na stronach sklepu w dziale „Dostawa i zwroty”  (www.dermasilk.pl/zwrot).
 4. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru oraz przesyłki do klienta i od klienta. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych – za pobraniem opłat. Koszt odesłania towaru w tym przypadku nie podlega zwrotowi.

§ 8.

Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Baltic Pharma. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego wraz ze zmianami oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej w tym Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28 maja 2018
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Dermasilk.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl